Husorden

HUSORDEN

 1. Bestyrelsen har til renholdelse og vedligehold af ejendommens gårdhave, samt hertil hørende arealer, ansat en gårdmand samt en havemand.
 2. Rengøring af for og bagtrapper foretages af boligforeningen.
 3. Tørring af tøj eller udhæng af dyner m.m. fra vinduerne, er ikke tilladt.
 4. Der må ifølge brandmyndighederne ikke henstilles noget på trapperne. Det er heller ikke tilladt at henstille noget på øvrige fællesarealer.
 5. Vaskekælder samt tørreloft er til afbenyttelse af andelshavere, der rengøres efter brug.
 6. Parkering af motorkørtøjer i gården er ikke tilladt.
 7. Cykler må ikke henstilles i port, langs mur eller i opgang. Cykler stilles i cykelskur
 8. Ved renovering af lejlighed, øvrig oprydning eller nyanskaffelse af møbler/andre store genstande, skal man selv foretage rengøring af fællesarealer, samt bortskaffelse af byggematerialer og emballage. Det er ikke tilladt at stille det i affaldsskuret eller smide det i affaldscontainerne, der udelukkende er til husholdningsaffald.
 9. Alt husholdningsaffald skal sorteres i de opstillede containere.
 10. Fodring af fugle er ikke tilladt, da det tiltrækker rotter eller andre skadedyr.
 11. Vaskemaskiner må kun benyttes i tidsrummet 07:00-21:00. Dette gælder maskiner både i lejlighed og kælder.
 12. Vis hensyn til øvrige andelshavere med støjende adfærd efter klokken 22:00. Ved fester hænges et opslag op i opgangen, samt nabo opgangen. Efter klokken 22:00 skal der skrues ned for musikken.
 13. Uønsket indhold i postkassen må ikke efterlades på trapperne eller ovenpå postkasserne.
 14. Der må ikke holdes hund og kat i foreningen.

          Download husorden.

OVERTRÆDELSE AF HUSORDENEN KAN MEDFØRE OPKRÆVNING AF GEBYR

 FASTSAT AF BESTYRELSEN

 

Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 29. april 2015