Her kan du download og læse foreningens vedtægter.

Aalborg d. 17/9 2020

Gebyr liste

Aalborg Andels-boligorganisation af 1922

Flytte og vurderingsgebyr

Kr. 5.000

Revurdering af salgsopstilling

Kr. 500

Nøgletalskema

Kr. 750

Udskrift af energirapport m.v.

Kr. 250

Gebyr for oprettelse af andelsbevis

Kr. 2.500

Pantebrevs gebyr

Kr. 500

Afregning af panthaver

Kr. 750

Administrationsgebyr ved gennemgang af lejekontrakt

Kr. 2.000

Opkrævningsgebyr ved manglende betaling

Kr. 100

Gebyr for afslutning af handel ved ejendomsmægler

Kr. 250

Gebyr for manglende tilmelding til PBS 

Kr. 250

Dette er foreningens grundlæggende administrationsgebyr. Alle tilgodehavende forrentes med 2% pr. md. Der kan herudover forekomme gebyrer ved overtrædelse af vedtægter, husorden, m.v.

Ved tvist mellem andelshaver og bestyrelsen, kan ekstern rådgiver, advokat, m.v. blive nødvendig. Denne udgift betales af den (tabende) part.

Download Gebyrer